Vad är ursprunget till veckodagarnas färger?

Vi jobbar med bildstöd. Då klipper man många dagskyltar och då kom frågan upp: Vem bestämde ursprungligen färgerna på dem?

Svar:

TEACCH är en förkortning av Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren. Det är ett habiliteringsprogram som riktar sig till personer med autism i alla åldrar i delstaten North Carolina i USA.
Den första grunden till det som kom att bli TEACCH lades 1966 av Eric Schopler. Schopler och hans medarbetare drog slutsatsen att bästa sättet att stödja barn med autism i deras utveckling är genom en undervisning som bygger på visuell struktur och som sker i samarbete mellan föräldrar och personal.

TEACCH har kraftigt influerat svensk särskolepedagogik. Det som kallas "tydliggörande pedagogik" inom särskolan är ofta en variant av denna.

 

I Sverige har vi inom särskolan använt färger för veckodagarna sedan mitten av 80-talet. Arbetet är i full gång med att ta fram globala standarder på området. 


 

Publicerat torsdag 5 april 2018