Vad är ursprunget till veckodagarnas färger?

Vi jobbar med bildstöd. Då klipper man många dagskyltar och då kom frågan upp: Vem bestämde ursprungligen färgerna på dem?

Svar:

Ursprungligen kommer metoden från USA, där man utvecklade undervisningen med hjälp av visuella strukturer.

TEACCH
TEACCH är en förkortning av Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren. Det är ett habiliteringsprogram som riktar sig till personer med autism i alla åldrar i delstaten North Carolina i USA.

Den första grunden till det som kom att bli TEACCH lades 1966 av Eric Schopler. Schopler och hans medarbetare drog slutsatsen att bästa sättet att stödja barn med autism i deras utveckling är genom en undervisning som bygger på visuell struktur och som sker i samarbete mellan föräldrar och personal.


 

Svensk särskola
TEACCH har kraftigt influerat svensk särskolepedagogik. Det som kallas "tydliggörande pedagogik" inom särskolan är ofta en variant av denna. Vi har använt färger för veckodagarna inom särskolan sedan mitten av 80-talet. Arbetet är i full gång med att ta fram globala standarder på området. 


 

Publicerat onsdag 28 oktober 2020