Två apatiska barn behöver stöd, hur ska vi göra?

Det finns två barn som inte kommer till skolan. Barnen är hemma i väntan på besked om familjerna får stanna i Sverige eller inte. De är apatiska. Socialtjänsten är inkopplad i familjernas situation, men vi har inte direkt kontakt med socialtjänsten. Barnen får hembesök av våra pedagoger en gång per vecka. Det är svårt, lärarna är väldigt frustrerade. Har ni något som kan vara till hjälp för oss, vi är ganska handfallna?

Svar:

Det är viktigt att barnen snabbt får kontakt med en psykolog. Vi föreslår att ni kontaktar Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. De har mycket kunskap kring asylsökande och utvisningshotade elever och deras psykologer har också kunskap om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Det bästa för barnen är att vara i skolan
Elevhälsan är en annan given aktör. Alla bör samverka till exempel genom SIP-möte där socialtjänst, vårdnadshavare, rektor, elevhälsa och ansvarig pedagog på skolan deltar. Barnen skulle antagligen må bäst i skolan för att få stimulans från andra barn och vuxna. Undervisning ger nya möjligheter till sammanhang och tillhörighet – vi behöver alla höra till. Det är extra viktigt för dessa barn med trygghet; samma pedagog, samma rum, samma klass, samma tid. Inledande och avslutande ritualer är trygghetsskapande. Det är också viktigt med en lugn inlärningstakt och många tillfällen till repetition.

Skapa förtroende och rutiner
Om nu inte barnen kommer till skolan bör läraren tänka på ovanstående råd när hen besöker barnen hemma. Tänk också på att skynda långsamt. Skapa förtroende. Ha samma rutiner vid varje besök. Det viktigaste nu är inte att barnen ska lära sig så mycket, utan att de ska känna förtroende och förhoppningsvis följa med till skolan en dag.

Publicerat fredag 22 april 2022