Ska en flerspråkig pojke med språkstörning läsa engelska?

Vi har en pojke på skolan som går i femte klass. Hans föräldrar är, vad jag förstått, analfabeter och man har ett annat modersmål hemma. Pojken har till och från bott utomlands. Det finns skäl att undersöka om det finns en språkstörning eller läs- och skrivproblematik. Specialpedagog på skolan bedömer att det behövs olika insatser för att utveckla det svenska språket. Pojken kommer dessutom att få studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisning. Det jag undrar är hur vi ska ställa oss till ämnet engelska. Är det positivt för ett flerspråkigt barn, som har svårigheter med det svenska språket (särskilt skriftspråket), att träna på ytterligare ett språk, eller bör man fokusera på svenska och modersmål? Det ska tilläggas att pojken endast kan enstaka ord verbalt på engelska.

Svar:

Det är ett stort beslut att helt ta bort engelska som undervisningsämne. Engelska kan väl nästan sägas ingå i de 8 nyckelkompetenserna för livslångt lärande, även om det inte står att just engelska ska vara det främmande språket. I praktiken är det ändå så hos oss. Att både ha en språkstörning och dessutom inte kunna någon engelska alls blir i längden dubbla funktionsnedsättningar.

Alla kan lära sig
Även barn med språkstörning kan lära sig engelska fast det tar mycket längre tid och anpassningar måste göras. Se gärna videoföreläsningen om flerspråkighet och språkstörning från konferensen Grav språkstörning.

Läromedel och andra resurser
Ett läromedel i engelska som är uppbyggt enligt ljudprincipen, är HELP start. Den finns hos Lära förlag.

I boken "Vägar till engelska" på Nypon förlag ger författaren inspiration till engelsk undervisning och boken belyser olika framgångsfaktorer när det gäller engelskundervisning.

Publicerat fredag 10 juni 2022