Ska barn med dyslexi slippa öva stavning i engelska?

Ska barn med dyslexi slippa öva stavning i engelska?

Svar:

Elever med dyslexi kan lyckas i sitt arbete med att lära sig engelska språket, särskilt den muntliga delen. För några har möjligheten att vistas i en engelskspråkig miljö under längre tid, varit en väg. Det är viktigt att arbeta med uttal och ordförråd för att, dels kunna använda språket utan att tappa lusten, dels för att kunna utnyttja stavningsprogram som exempelvis SpellRight 2. Att inte låta eleven utveckla den skriftliga kompetensen kan på sikt leda till ett utanförskap.

Det finns ingen enkel patentmetod. Ett planmässigt systematiskt arbete då med kunskap i dyslexins natur och det engelska språkets uppbyggnad, kan göra skillnad. Explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs. Malin Holmberg har utarbetat ett engelskmaterial, HELP Start, som tar sin utgångspunkt i dyslexin. För arbete med detta läromedel behövs specialträning. Stavningsprogrammet SpellRight är ett komplement i skrivsituationen.

HELP Start på Lära förlags webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017