Ska åtgärdsprogram upprättas inför anpassad studiegång?

Ska åtgärdsprogram upprättas inför anpassad studiegång?

Svar:

Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd som ska föregås av en utredning och formuleras i ett åtgärdsprogram.
 
Publicerat fredag 15 april 2016