När en elev har en särskild begåvning i kombination med autism (Twice exceptional, 2E), kan ni då ge oss stöd även i våra utmaningar som handlar om den särskilda begåvningen?

När en elev har en särskild begåvning i kombination med autism (Twice exceptional, 2E), kan ni då ge oss stöd även i våra utmaningar som handlar om den särskilda begåvningen?

Svar:

Ja! I vårt specialpedagogiska stöd strävar vi alltid efter att lyfta fram, och ta hänsyn till, "hela" elevens förutsättningar och situation. Elevens särskilda begåvning ställer speciella krav på skolan och blir därför en relevant del i vår rådgivning. Däremot kan vi inte ge rådgivning omkring enbart särskild begåvning eftersom det inte klassas som en funktionsnedsättning som ingår i vårt uppdrag.
Publicerat måndag 3 oktober 2022