När behövs en dyslexidiagnos?

När behövs en dyslexidiagnos?

Svar:

Att ställa diagnoser ingår inte i skolans uppdrag. Skolan ska inte använda sjukvårdens klassifikationssystem, men skolan ska utreda, känna igen och konstatera en svårighet som till exempel dyslexi. Skolans ansvar är att göra den pedagogiska utredning som behövs för att kartlägga vad eleven behöver för att nå skolans mål. Utredningen ska styra vilka insatser och anpassningar skolan väljer att satsa på för att göra lärmiljön tillgänglig för eleven. 

En diagnos kan berättiga till vissa stödinsatser efter skolan men det finns inga allmänna bestämmelser över diagnosernas hållbarhet.

• Arbetsförmedlingen gör individuella bedömningar.
• För anpassning av högskoleprovet krävs en diagnos från årskurs 5, eller senare.
• För anpassat körkortsprov krävs ingen diagnos, endast ett skriftligt intyg.
• Anpassning av högskolestudier hanteras av den aktuella skolans samordnare. 

Informationsbroschyr om körkortsprov, på Trafikverkets webbplats

Introduktion till webbplatsen: Studera med funktionshinder. nu

Publicerat måndag 17 januari 2022