Känner ni till forskning som visar att TAKK hjälper barn med språkförsening?

Känner ni till forskning som visar att TAKK hjälper barn med språkförsening?

Svar:

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har på sin webbplats en rapport som bland annat innehåller en litteraturöversikt över aktuell forskning och erfarenhetsbaserade resultat avseende tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering.

Kaisa Launonen beskriver i sin forskning kommunikationsutveckling hos barn med Downs syndrom.

I boken TAKK - Tecken som AKK, finns ett kapitel som handlar forskning och utveckling inom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.                     


Litteratur:


Launonen, K. Manual signing as a tool of communicative interaction and language: the development of children with Down syndrome and their Parents. Ur von Tetzchner, S. & Grove, N.

Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Malmö. Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK.
Publicerat torsdag 21 april 2022