Känner ni till forskning som visar att TAKK hjälper barn med språkförsening?

Känner ni till forskning som visar att TAKK hjälper barn med språkförsening?

Svar:

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har på sin webbplats en nyutkommen rapport som bland annat innehåller en litteraturöversikt över aktuell forskning och erfarenhetsbaserade resultat avseende tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering.
Kaisa Launonen beskriver i sin forskning kommunikationsutveckling hos barn med Downs syndrom.
I boken TAKK - Tecken som AKK, finns ett kapitel som handlar forskning och utveckling inom Tecken som Alternativ och Kompleterande Kommunikation(TAKK).                                                                                                                   

tidiga kommunikations-och-språkinsatser till förskolan

Litteratur: 
Launonen, K. Manual signing as a tool of communicative interaction and language: the development of children with Down syndrome and their Parents. Ur von Tetzchner, S. & Grove, N.

Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues, London, Whurr Publishers Launonen, K. & Grove, N. A longitudinal study of sign and speech development in a boy with Down Syndrome, ur von Tetzchner, S. & Grove, N. Augmentative and Alternative Communication, Developmental Issues, London, Whurr Publishers.

Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Malmö, Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK.
Publicerat torsdag 26 maj 2016