Kan Wittingmetoden kombineras med någon annan metod?

Kan Wittingmetoden kombineras med någon annan metod?

Svar:

Wittingmetoden bygger på att inte blanda in andra metoder i träningen.

Val av metod bör vara förankrat i ett åtgärdsprogram med utgångspunkt i genomförd utredning. Det är i sammanhanget viktigt att överväga hur fördelningen mellan kompensation och träning bör planeras. Samförstånd mellan elev, vårdnadshavare, utredare och ansvarig för genomförande av kommande insatser är av stor vikt för att nå framgång.

Wittingföreningens webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017