Kan vi önska en kurs om samspelsproblematik?

Jag undrar om det är möjligt att önska en kurs i framtiden gällande samspelsproblematik hos de yngre barnen i förskolan?

Svar:

På vår webbsida finns ett material som heter Stödmaterial förskola.
Materialet består av en modell för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och innehåller är filmer för fortbildning och tips på fördjupande läsning kring tre teman, Trygga relationer, som handlar om anknytning och samspel, Lek samt Kommunikation.

Tanken är att öka kunskaperna via fortbildning och egen reflektion med hjälp av loggboksskrivning. Då får arbetslaget gemensamt möjlighet att utveckla en samsyn och göra en synvända tillsammans med en samtalsledare som håller i handledning. Genom kollegialt lärande utvecklas en lärande organisation som bidrar till ökade möjligheter att skapa en tillgänglig förskola där alla barn är delaktiga.
En framgångsfaktor är att förskolechefen och samtalsledaren tillsammans håller i och driver utvecklingsarbetet.


Din förskola har även möjlighet göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd via vår webbplats för att få stöd vid planering och uppstart av detta systematiska kvalitetsarbete. Förskolechef eller Rektor och elevhälsa ska vara involverade i förfrågan. Ni kommer då att bli kontaktade av en rådgivare från er region inom en till två veckor.

Förfrågan om specialpedagogiskt stödPublicerat torsdag 13 september 2018