Kan man öva på läsning, de svenska fonemen om man är dyslektiker och har ett annat modersmål?

Kan man öva på läsning, de svenska fonemen om man är dyslektiker och har ett annat modersmål?

Svar:

Svaret på frågan är ett absolut ja. All forskning om dyslexi och flerspråkighet visar att svårigheten är likartad på båda språken, det vill säga en nedsättning i det "fonologiska systemet". Det är alltså av stor vikt att öva kopplingen mellan det talade och skrivna, den så kallade fonem-grafemkopplingen.

Problemen blir stora om man inte åtgärdar dem
Om eleven som ligger i riskzonen för dyslexi inte har detta klart för sig på det nya språket, kommer svårigheterna att bli stora. Du kan läsa mer om det på SPSM:s sidor och där hittar du även filmade föreläsningar inom området.


Publicerat torsdag 28 april 2022