Kan man använda sig av pysparagrafen vid betygssättning även om eleven inte har en diagnos?

Kan man använda sig av pysparagrafen vid betygssättning även om eleven inte har en diagnos?

Svar:

Eleven behöver inte ha en diagnos för att undantagsbestämmelsen ska kunna tillämpas. Det är den betygsättande läraren som eventuellt i samråd med skolans elevhälsa avgör om eleven har en funktionsnedsättning som är ett direkt hinder för att nå enstaka delar av kunskapskraven. Funktionsnedsättningen får inte vara av tillfällig natur.
Publicerat onsdag 1 juni 2022