Kan man använda sig av pysparagrafen vid betygssättning även om eleven inte har en diagnos?

Kan man använda sig av pysparagrafen vid betygssättning även om eleven inte har en diagnos?

Svar:

Eleven behöver inte ha en diagnos för att undantagsbestämmelsen ska kunna tillämpas. Det är den betygsättande läraren som vid betygssättningen avgör om eleven har en funktionsnedsättning som är ett direkt hinder för att nå enstaka delar av kunskapskraven. Funktionsnedsättningen får inte vara av tillfällig natur.
Publicerat fredag 15 april 2016