Kan en elev som tillhör grundsärskolan få diagnosen dyslexi?

Kan en elev som tillhör grundsärskolan få diagnosen dyslexi?

Svar:

Dyslexi är diagnosen för personer som har specifika svårigheter att avkoda ord och att stava. Elever som går i grundsärskolan kan ha dyslexi i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
Publicerat torsdag 19 maj 2022