Kan en elev som tillhör grundsärskolan få diagnosen dyslexi?

Kan en elev som tillhör grundsärskolan få diagnosen dyslexi?

Svar:

Dyslexi kan förekomma hos alla. Elever som går i grundsärskolan kan ha stora läs- och skrivsvårigheter, förutom sin funktionsnedsättning utvecklingsstörning. 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018