Jag undrar om det finns bilder som är kostnadsfria och som man får använda?

Jag undrar om det finns bilder som är kostnadsfria och som man får använda?

Svar:

Det finns flera olika bilddatabaser som man kan använda sig av. Både sådana som är fria för nedladdning och sådana som man får betala för.

Kostnadsfria bilddatabaser
Bildstöd.se har bilder för fri nedladdning där det finns färdiga bilder för olika situationer, men man kan också lägga in egna.

Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet är en webbplats som riktar sig speciellt till personer som har problem med att producera tal, förstå tal eller använda dator, och till personer som behöver lättläst text samt deras närstående, studerande och folk som jobbar inom branschen.

Man kan också använda bilder som är fotografiska och som man fotar själv från den egna miljön.

Publicerat torsdag 7 oktober 2021