Jag söker läromedel för elev i årskurs sex som behöver träna på grundläggande matematik

Jag söker läromedel för elev i årskurs sex som behöver träna på grundläggande matematik

Svar:

Här är några förslag:

Förlaget Askunge har material i matematik som tränar grunderna i matematik och som även har tillgång till mycket repetition.
Askunge förlags webbplats

Sanoma utbildning har läromedlen Fokus på matematik-grundläggande nivå 1, som är ett lättarbetat läromedel och sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6.
Fokus på matematik-grundläggande nivå 1

InterMatte är ett komplett digitalt läromedel i matematik för årskurs 6-9 och kan användas som basläromedel. Det innehåller bland annat filmer med lärarledda genomgångar, färdighetsträning och många problemlösningar. I läromedlet finns stora möjligheter att individualisera och ge varje elev möjlighet att tillämpa de matematiska förmågorna.
InterMatte

Det finns många appar som ger möjlighet att färdighetsträna matematik och på SKOLAPPAR hittar du många förslag på sådana.

Hitta läromedel - som passar i specialpedagogiska sammanhang, kan du söka efter matematikläromedel genom att filtrera och kategorisera sökningen.
 


Publicerat tisdag 24 september 2019