Hur stödjer ni förskolor och skolor?

Hur stödjer ni förskolor och skolor?

Svar:

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten finns rådgivning för dig som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom elevhälsan. Stödet ska sökas i samråd med ansvarig chef. Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning, vilket innebär att vi gör en kartläggning av lärmiljön och skolsituationen för ett barn eller en elev. Den specialpedagogiska utredningen erbjuder vi kopplat till vissa funktionsnedsättningar. Den innebär att vi gör en kartläggning av lärmiljön och skolsituationen för ett barn eller en elev.
 
Vi har stödmaterial och studiepaket som ger stöd till dig som är verksam i skolan och förskolan.

Publicerat torsdag 20 februari 2020