Hur ska vi komma igång med värderingsverktyget för tillgänglighet?

Kan ni ge tips på hur jag ska lägga upp arbetet med Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning? Jag ska starta upp arbetet i höst på en F-6 skola. Tänker börja med att introducera Värderingsverktyget vid uppstartsveckan. Sedan har vi i EHT redan valt ut ett område som lärarna ska värdera. Jag behöver tips på hur jag på bästa sätt kan introducera arbetet och hur träffarna kan se ut. Vi kommer att ha träffar cirka en gång i månaden.

Svar:

Ett bra sätt att komma igång med arbetet är att lyfta och diskutera de begrepp som finns i värderingsverktyget, så att man bygger en gemensam förståelse som grund för det fortsatta arbetet. 

På vår webbplats finns information om tillgänglighetsmodellen, som ligger till grund för värderingsverktyget. Filmen Tillgänglighetsmodellen kan vara en introduktion som ni kan ha som gemensam inledning.

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete (spsm.se)

Vi har även korta filmer om de olika delarna i värderingsverktyget som ni kan se tillsammans och samtala om.

På sidan 17 i handledningen finns ytterligare information om hur värderingsverktyget kan användas.
Handledning Värderingsverktyg för Tillgänglig utbildning
 
Det finns också möjlighet att söka specialpedagogiskt stöd och därigenom få råd i hur ni kan starta och bygga upp ert arbete.
Publicerat fredag 17 juni 2022