Hur ska ett intyg efter avslutad skolgång från träningsskolan se ut?

Hur ska ett intyg efter avslutad skolgång från träningsskolan se ut?

Svar:

Alla elever som genomgått grundsärskolan ska få ett intyg om att de genomgått utbildningen. Om eleven eller vårdnadshavaren begär det, så ska även ett studieomdöme skrivas. Begäran kan vara muntlig men studieomdömet ska vara skriftligt. Mer information kan du hitta i Skolverkets stödmaterial "Kunskapsbedömning i träningsskolan". 

Intyget kan kompletteras med ett allmänt studieomdöme
I 11 kap. 17 § skollagen (2010:800), står det: "Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Intyget ska undertecknas av läraren."
Kunskapsbedömning i träningsskolan på Skolverkets webbplats
Publicerat onsdag 27 februari 2019