Hur påverkas språkutveckling hos barn som har kokleaimplantat (CI)?

Hur påverkas språkutveckling hos barn som har kokleaimplantat (CI)?

Svar:

Barn som idag erhåller kokleaimplantat opereras i regel tidigt, oftast före 1 års ålder. En anledning är att man vill ta tillvara den allra första tiden i barnets liv då hjärnan har mycket hög inlärningskapacitet vilket är gynnsamt vid språktillägnande.
Är barnet 2,5 år vid inkoppling av implantatet kan det ta lite längre tid att komma igång med språkutvecklingen. Relativt ny forskning visar dock att sen hörålder inte alltid behöver betyda förseningar i språkutvecklingen. Det är flera andra faktorer som kan påverka språkutvecklingen och den grammatiska förmågan är en del av den utvecklingen. Det är viktigt att tänka på att ett kokleaimplantat inte ger en normalfungerande hörsel utan barnet har fortfarande en hörselnedsättning och är beroende av en bra ljudmiljö.
Tag gärna kontakt med logopeden i det kokleaimplantat-team där barnet är opererat. Då kan ni tillsammans titta på barnet eller elevens språkliga situation både ur ett miljö- och individuellt perspektiv.
Här hittar du mer kunskap
I vårt stödmaterial hörselnedsättning hittar ni fakta och kunskap om språk och kommunikation för barn med hörselnedsättning.

Följ ny forskning från Örebro universitet. Forskning inom området hörselnedsättning hos barn och hur det påverkar kommunikation och språkutveckling
Hörselnedsättning och kommunikation
Karolinska institutet och Linköpings Universitet har båda kommit ut med forskningsrapporter som berör innehållet i frågan. Vid Stockholms universitet finns även en doktorsavhandling (2013) om tvåspråkighet hos barn med kokleaimplantat.
Publikationer på Linköpings Universitets webbplats

Publicerat torsdag 1 oktober 2020