Hur påverkas språkutveckling hos barn som har kokleaimplantat (CI)?

Hur påverkas språkutveckling hos barn som har kokleaimplantat (CI)?

Svar:


Barn som idag erhåller kokleaimplantat opereras i regel tidigt, oftast före 1 års ålder. En anledning är att man vill ta tillvara den allra första tiden i barnets liv då hjärnan har mycket hög inlärningskapacitet vilket är gynnsamt vid språktillägnande. Är barnet 2,5 år vid inkoppling av implantatet kan det ta lite längre tid att komma igång med språkutvecklingen. Relativt ny forskning visar dock att sen hörålder inte alltid behöver betyda förseningar i språkutvecklingen. Det kan vara andra faktorer som påverkar.  Det är viktigt att tänka på att ett kokleaimplantat inte ger en normalfungerande hörsel utan barnet har fortfarande en hörselnedsättning och är beroende av en bra ljudmiljö.
Tag gärna kontakt med logoped i det kokleaimplantat-team där barnet är opererat. Då kan ni tillsammans titta på barnet eller elevens språkliga situation både ur ett miljö- och individuellt perspektiv.
Här hittar du mer kunskap
I vårt stödmaterial hörselnedsättning hittar ni fakta och kunskap om språk och kommunikation för barn med hörselnedsättning.

Följ ny forskning från Örebro universitet. Forskning inom området hörselnedsättning hos barn och hur det påverkar kommunikation och språkutveckling
Hörselnedsättning och kommunikation
Linköpings Universitet forskningsrapporter som berör innehållet i frågan.
Publikationer på Linköpings Universitets webbplats


Publicerat onsdag 5 oktober 2022