Hur långt sträcker sig skolans ansvar när det gäller rörelseträning?

Hur långt sträcker sig skolans ansvar när det gäller rörelseträning?

Svar:

Det finns inget formellt som anger frågan om hur långt skolans ansvar sträcker sig. Skolan har läroplanen med mål och kunskapskrav att förhålla sig till. Alla elever ska ges ledning och stimulans. I grundskolan och ämnet idrott och hälsa står att eleverna ska ges förutsättningar att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Hitta lösningar tillsammans
Det bästa är att tillsammans med elev och föräldrar försöka hitta lösningar som ger träning i den utsträckning som är viktig för att eleven ska må bra. Om tid för träning plockas in i ordinarie undervisningstid innebär det att undervisningstiden minskar i något annat istället. Det kan vara möjligt att få till gå-träning som ett naturligt moment i förflyttningar som ändå skulle göras. Det kan exempelvis vara att gå till matsalen med rollator, förutsatt att eleven accepterar detta.

Skolverkets Allmänna råd och annat stöd
I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står på sidan 37: ”En annan möjlig åtgärd är tillgång till en elevassistent som stödjer eleven under hela skoldagen”.

Vi har ett webbaserat stödmaterial om extra anpassningar. Där kan ni finna uppslag till olika slag av anpassningar, samt hur ni kan arbeta med området.
Stödmaterial extra anpassningar

Hos Riksförbundet Unga Funkisar finns en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning.
Riksförbundet Unga Funkisar
 

Publicerat fredag 13 maj 2016 Granskat fredag 17 november 2017