Hur kan vi på förskolan lära oss teckenspråk?

Jag arbetar som rektor och förskollärare. Vi har ett barn hos oss som har en döv mamma. Vi känner att vi gärna vill kunna kommunicera med henne, samt att vi vill ha teckenspråk som komplement i vår undervisning. Dels för att det är barnets ena hemspråk, men även för att det gynnar hela barngruppen. Vi vill alltså lära oss grunderna i teckenspråk. Vilken utbildning rekommenderar ni? Finns det någon intensivkurs för ett helt arbetslag?

Svar:

Det är viktigt att barnet får möjlighet att utveckla sina två modersmål, precis som du skriver och att övriga barn i barngruppen får möta och se hur teckenspråket används. Att ni som personal vill lära er kommunicera med mamman är också viktigt, men det svenska teckenspråket som är ett eget språk, kan ta tid att lära sig. Ett förslag är att börja lära enstaka tecken som ni sen kan kombinera och använda vid kommunikationen med mamman.

Att lära sig tecken
För att lära sig enstaka tecken kan ni besöka ett flertal webbplatser där ni ser hur olika tecken görs.
Teckenspråk på UR:s webbplats

Händernas värld spsm webbutik

Svenskt teckenspråkslexikons webbplats

Sagor på teckenspråk
Sagor berättade på teckenspråk med speakerröst kan också rekommenderas. De kan köpas av oss vi vår webbutik
Vår webbutik

Material på teckenspråk kan du hitta i tjänsten Hitta läromedel

Teckenspråkskurser
När det gäller uppgifter om specifika teckenspråkskurser i ert närområde föreslår vi att du kontaktar hörselhabiliteringen i din region. De kan ha kunskap om vilka kurser som finns. Det finns även andra utbildningsanordnare som ger kurser i teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som det också kan kallas. Några kursanordnare nedan:


Teckenspråkskurser via våra specialskolor
När barnet börjar grundskolan har det möjlighet att få teckenspråksutbildning vid någon av SPSM:s specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Det kan vara bra att informera vårdnadshavare om att den möjligheten finns för syskon och barn till döva.
Publicerat fredag 2 oktober 2020