Hur kan vi hjälpa ett synsvagt barn att rita?

Hur kan vi hjälpa ett synsvagt barn att rita?

Svar:

Ritutvecklingen hos ett barn är mycket beroende av öga-handkoordinationen, begreppsbildningen och den egna motivationen. Barn är frimodiga och spontana i sitt tecknande och det finns ofta en lust att avteckna det man har sett eller varit med om. När det gäller ritutveckling hos barn med synnedsättning är den ofta försenad och kan också se annorlunda ut. Det är svårt att rita av något man inte har en klar bild av. Har man inte heller begreppen befästa blir det ännu svårare.

Ljus och kontraster
Tillrättaläggande i miljön är viktigt för att stimulera barnet så mycket det går. Att alltid låta ljuset falla i ryggen på barnet, ha kontraster i ritmaterialet och ordna en god allmänbelysning är tre viktiga principer.

Material som stimulerar
Barn med synnedsättning brukar ha mycket glädje av att få använda tuschpennor, oljekritor och pennor med mjuk blyerts. Fingerfärg och neonfärger är ett annat sätt att öka barnets intresse för bilden. Vaxsnören är ett bra material att bygga bilder med en relief-effekt. Det är också viktigt att verbalt hjälpa barnet med uppbyggnaden av bilder, ge begrepp.

I Synguiden förskola finns det mer att läsa. Enkla datorprogram för barn hur man bygger bilder kan vara till stor hjälp.
Skoldatateken har ett stort utbud av olika datorprogram med olika svårighetsgrad.


Publicerat måndag 10 maj 2021