Hur kan vi göra undervisningen tillgänglig för vår elev som har förlorat mycket av synförmågan och inte längre kan läsa text?

Vi har en elev med synnedsättning, synen försämras och det hjälpmedel som finns fungerar ej. (En typ av förstoringsapparat.)Eleven undrar kring blindskrift och vill läsa klart gymnasiet, men inte gå på blindskola. Hur kan vi på skolan hjälpa eleven i detta läge då undervisningen ej är tillgänglig i nuläget? Finns det möjlighet att träffa er med eleven för att se vilka möjligheter som finns?

Svar:

För att få stöd i de pedagogiska frågor ni står inför råder vi er att söka specialpedagogisk rådgivning. Det gör ni genom att fylla i förfrågansblanketten på vår webbplats. Ni kommer då få möjlighet att resonera med rådgivare om er situation och om hur ni kan göra undervisningsmaterialet tillgängligt för er elev.

Samverkan med syncentralen
Stödet landstinget ger genom Syncentralen är mycket viktigt. Syncentralen ansvarar för att eleven får tillgång till fungerande kompenserande hjälpmedel och kan många gånger erbjuda också kuratorsstöd. Samverkan mellan skola och syncentral är nödvändigt för att få hjälpmedel som fungerar i skolmiljön. Med tillstånd från vårdnadshavare, eller eleven om hen är myndig, kan ni kontakta syncentralen för att få till samverkan kring elevens behov av hjälpmedel i skolan just nu. 

Digitala läromedel
Digitala läromedel som eleven kan lyssna på i sin dator, läsplatta eller telefon kan vara ett komplement till de läromedel ni nu använder. De flesta av de läromedel som används finns anpassade och kan beställas från vår webbshop. Genom tjänsten "Hitta läromedel" på vår webbplats kan ni göra en sökning och bland annat se i vilka format läromedlet finns anpassat. Många skolor har också avtal med Inläsningstjänst och får tillgång till inläsa läromedel därifrån.

Om utbildning i punktskrift
För eleven och för er kan det vara viktigt redan nu att veta det inte finns specifika blindskolor. All undervisning i punktskrift i grundskola och gymnasium sker på hemskolan. Det är den ordinarie skolpersonalen som ska undervisa eleven i punktskrift och man får då stöd genom utbildning i metodiken för punktskrift från oss. När det gäller frågor som om punktskrift skulle kunna vara ett alternativ för din elev och hur utbildningen i punktskrift går till, kan vi ge stöd genom myndighetens resurscenter. Resurscenter syn ansvarar för utredning av läsmedia, utbildning till ansvarig pedagog på skolan och stöd till skolan och eleven vid uppstart av undervisningen i punktskrift. I vår webbshop finns också de inlärningsmaterial för nybörjare i punktskrift som används. Ni kommer att få möjlighet att diskutera dessa frågor vidare i den specialpedagogiska rådgivningen.  
Publicerat fredag 23 december 2016 Granskat fredag 23 mars 2018
Tillbaka till toppen