Hur kan vi ge stöd till en pojke med stora koncentrationssvårigheter i årskurs 7?

Hur kan vi ge stöd till en pojke med stora koncentrationssvårigheter i årskurs 7?

Svar:

Försök att kartlägga i vilka situationer det är svårast för eleven att upprätthålla fokus, och undersök på vilka sätt det går att underlätta för eleven i dessa situationer. Viktigast av allt är att verkligen söka efter fungerande situationer. Hur ser dessa ut och hur kan ni använda den kunskapen i er planering?
Involvera eleven och försök att få henne eller honom att beskriva sin situation och hur eleven själv önskar att stödet och anpassningarna skall se ut. Förhållningssätt och att bygga relation är en förutsättning för att lyckas.

På vår webbplats finns ett antal studiepaket inom olika områden. De är tänkta som underlag för studiegrupper, för att få mer kunskap om konsekvenser av olika funktionsnedsättningar samt hur man kan arrangera en tillgänglig lärmiljö. I moment fem kan ni kanske hitta olika tips som kan vara till hjälp.
I andra hand kan ni komma in med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 8 november 2017