Hur kan vi ge stöd till en gymnasieelev med annat modersmål och som har skrivsvårigheter?

Eleven har varit i Sverige i sju år, men har fortfarande stora problem att skriva. Hur kan vi stötta honom?

Svar:

Det verkar problematiskt att eleven fortfarande har så stora svårigheter med sitt skrivande efter sju år i Sverige. En idé kan vara att pröva med ett taligenkänningsprogram, för att se om det kan bli en väg in i skrivandet.

Utred och kompensera
Det är också angeläget att man gör en utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Finns någon på din skola som gör en sådan? Vi länkar till ett stödmaterial som vi har tagit fram för det ändamålet.

En app för taligenkänning är Dragon Dictation. Du kan få beskrivningar av den och andra på bloggen Logopeden i skolan. Se även en föreläsning om alternativa verktyg, med Idor Svensson. Där förklarar han hur olika verktyg kan ge stöd.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018