Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Svar:

Elever med dyslexi kan lyckas i sitt arbete med att lära sig engelska språket, det är viktigt att de får samma möjligheter som alla andra till språket för att inte hamna i ett utanförskap. Det är även viktigt att arbeta med uttal och ordförråd för att eleven ska kunna använda språket.

 

Ett systematiskt arbete där läraren har kunskap om dyslexi och dess pedagogiska konsekvenser och det engelska språkets uppbyggnad, kan göra skillnad. Explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs. Materialet HELP start som är utvecklat av Malin Holmberg är ett strukturerat läromedelspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi från åk 5 och uppåt att lära sig engelska. Materialet ges ut av Lära Förlag AB.
Lära  Förlag AB

 

”Vägar till engelska” är en bok skriven av Susanne af Sandeberg och tar upp hur du som lärare kan undervisa elever med dyslexi. Boken finns på Nypon förlag.
Om engelska på Susanne af Sandebergs webbplats
 

 

Logopeden Astrid Frylmarks föreläsning ” Engelska när man inte vill och kan” presenterar förslag på arbetssätt, den hittar du på UR samtiden

Engelska när man inte vill och kan

 

För elever med dyslexi är det viktigt att ha tillgång till och lära sig använda digitala verktyg. Rättstavningsprogrammet Spell Right som är speciellt framtaget för personer med dyslexi ger både ord, grammatik och rättstavning.

Spell Right på Oribis webbplats

 

Bygga språk - Engelska innehåller underlag för många roliga aktiviteter där man lär sig språket mer enligt de principer som råder när man utvecklar sitt modersmål.

Bygga språk - Engelska finns på Ordaf förlag

 


Det finns även en engelsk grammatik som är gjord på ett lite annorlunda sätt. Den heter English Tools och är skriven av Ann-Louise Ljungblad.
English Tools 

 

Dyslexiförlaget Fallerej har flera böcker som är anpassade för undervisning i engelska för elever i läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
Fallerejs webbplats

 

Glosboken.se eller Glosor.eu är digitala verktyg som hjälper elever att träna språk och begrepp på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.
Glosboken.se

Glosor.eu


Det finns många appar för att träna Engelska Se exempelvis Skolappar. Bland annat finns The Minnits som är gjort för målgruppen och som går att använda på såväl dator som ipad.

The Minnits


Publicerat måndag 8 februari 2021