Hur kan vi arbeta i engelska med en flicka med dyslexi på lågstadiet ?

Har ni särskilda tips och råd hur man kan arbeta i ämnet engelska?

Svar:

Om en elev med dyslexi ska lära sig läsa och skriva bra på engelska behövs det en genomtänkt, strukturerad undervisning av lärare som har kunskap om dyslexi. Det finns en hel del läromedel och program som fungerar bra för elever med dyslexi. Här kommer exempel på sådana.

Bygga språk - Engelska innehåller underlag för många roliga aktiviteter där man lär sig språket mer enligt de principer som råder när man utvecklar sitt modersmål.

Det behövs tillgång till alternativa verktyg med rättstavningsprogram, exempelvis Spell Right.
Spell Right på Oribis webbplats

Materialet HELP start som är utvecklat av Malin Holmberg är ett strukturerat läromedelspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi från åk 5 och uppåt att lära sig engelska. Materialet är dock inte ett komplett läromedel utan det måste kompletteras med läsning av hela texter och textsamtal, muntlig kommunikation, skrivprocess samt grammatik. Materialet ges ut av Lära Förlag AB.
Lära  Förlag AB
 
Vägar till engelska är bok skriven av Susanne af Sandeberg som handlar om hur lärare som undervisar elever med dyslexi kan göra för att få med sig elever med läs- och skrivsvårigheter i undervisningen. Även den finns på Nypon förlag.
Om engelska på Susanne af Sandebergs webbplats 

Det finns även en engelsk grammatik som är gjord på ett lite annorlunda sätt. Den heter English Tools och är skriven av Ann-Louise Ljungblad.
English Tools 

Dyslexiförlaget Fallerej i Tomelilla har flera böcker som är anpassade för undervisning i engelska för elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
Fallerejs webbplats


Glosboken.se är ett digitalt verktyg som hjälper dig att träna språk och begrepp på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.
Glosboken.se

Det finns många appar för att träna Engelska Se exempelvis Skolappar. Bland annat finns The Minnits som är gjort för målgruppen och som går att använda på såväl dator som ipad.

 


Publicerat torsdag 1 oktober 2020