Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Svar:

Om man planerar ett utvecklingsprojekt kan man söka medel för särskilda insatser på skolområdet, SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi har idag ingen förteckning över skolor som specialiserat sig på alternativ och kompletterande kommunikation AKK.
 
Läs mer om SIS-medel på vår webbplats  


I SPSM:s webbshop finns en publikation om sju skolor som har fått bidrag (SIS-medel) för utvecklingsprojekt.
Publicerat torsdag 12 maj 2016