Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Svar:

Om man planerar ett utvecklingsprojekt kan man söka medel för särskilda insatser på skolområdet, SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Villkoren för ansökan finns att läsa mer om på myndighetens webbplats under följande länk.
Om SIS-medel på vår webbplats  

Läs mer och bli inspirerade av några av de utvecklingsprojekt som Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett bidrag till under denna länk.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 26 juni 2018