Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Hur kan man söka medel för utvecklingsprojekt?

Svar:

Om man planerar ett utvecklingsprojekt kan man söka medel för särskilda insatser på skolområdet, SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi har idag ingen förteckning över skolor som specialiserat sig på alternativ och kompletterande kommunikation AKK.
Om SIS-medel på vår webbplats  

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 26 juni 2018