Kan en skola söka bidrag för utvecklingsprojekt?

Kan en skola söka bidrag för utvecklingsprojekt?

Svar:

Skolor och förskolor inom skolväsendet kan söka bidrag till ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskaperna om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Villkoren för ansökan finns att läsa mer om på vår webbplats. 
Om bidrag till utvecklingsprojekt på vår webbplats  

Läs mer och bli inspirerade av några av de utvecklingsprojekt som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat bidrag till.Publicerat tisdag 6 oktober 2020