Hur kan man öva upp låg läshastighet?

Hur kan man öva upp låg läshastighet?

Svar:

Att arbeta med att utveckla ett bra läsflyt kräver intensiv, långsiktig övning och mycket repetition. Träningen av elevens läsflyt börjar oftast med att eleven tränar sambandet mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) på ett strukturerat sätt. Det kallas strukturerad fonem-grafem-koppling. Sedan övergår man successivt till lästräningen av ljudenliga och sedan ljudstridiga ord med hjälp av olika metoder och lästräningsprogram. 
Det finns många metoder och lästräningsprogram som ökar elevens läsförmåga. Viktigt är att man prövar sig fram till den metod som passar eleven bäst. Vi nämner här några metoder och lästräningsprogram som vi känner till.

Länksamling:

MG dataprogram 

Publicerat fredag 11 december 2020