Hur kan man inkludera nyanlända barn i förskolan?

Jag arbetar som förskollärare. Nu har vi fått in många nyanlända barn. Hur gör vi för att inkludera dem på bästa sätt? De behöver också stöd och handledning, liksom våra andra tvåspråkiga barn. Det känns tyvärr som det specialpedagogiska stödet är mycket bättre i skolan. Dessutom är stödet bättre för de barn som har diagnoser. Men vi får inte glömma de tvåspråkiga barnen. Om de får en bra start hos oss blir det lättare i skolan.Jag håller just nu på att göra en kartläggning. Har ni något bra arbetsmaterial gällande tvåspråkiga barn i förskolan? Vet att visuellt stöd är bra även för dem.

Svar:

Det stämmer verkligen att det är viktigt att de nyanlända barnen får ett bra mottagande. Din fråga handlar inte om funktionsnedsättningar, men inom en grupp med nyanlända elever kan det mycket väl finnas barn med olika funktionsnedsättningar. Så det är bäst att tänka förebyggande så långt det går.

Utveckla lärmiljön på förskolan
Hos oss finns ett Värderingsverktyg i tanke att utveckla lärmiljön i förskola och skola. Till verktyget finns ett lärmaterial DATE som barn och pedagoger arbetar med för att utveckla lärmiljöerna i förskolan, genom roliga lekar och övningar.

Utveckla pedagogernas samarbete
Ett stödmaterial för kollegialt lärande i förskolanhar också tagits fram för att stödja kollegialt lärande. Materialet tar upp  ämnen som är relevanta för alla som arbetar med barn.

Skolverkets stödmaterial
Skolverket har gett ut ett stödmaterial, Flera språk i förskolan, som kan vara till hjälp när man vill utveckla delaktighet för alla i barngruppen. Dessutom har Skolverket en podd om flerspråkighet i förskolan.
Flera språk i förskolan på Skolverkets webbplats

Podd från Skolverket om flerspråkighet i förskolan

Litteratur och webbresurser
Svenska lekande lätt av Sandra Jensen är en bok för att främja och utveckla lek och språk med hjälp av bilder för nyanlända barn i förskolan, för att interagera med andra barn.

Jensen, S. (2010). Svenska lekande lätt. Sanoma utbildning.

Kommunikativ mångfald i förskolebarns lek är ett arbete som gjorts vid Linköpings Universitet av Linda Häll år 2013. Där belyses hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik

På webbsidan Förskoleforum, finns många artiklar om nyanlända barn i förskolan. Förskoleforum är en kompetensutvecklingsportal som drivs av Studentlitteratur.
Om flerspråkighet på Förskoleforum


Publicerat torsdag 8 november 2018