Hur kan man inkludera nyanlända barn i förskolan?

Vi har fått många nyanlända barn. Hur gör vi för att inkludera dem på bästa sätt?

Svar:

Ett bra mottagande är viktigt. Att få en god kontakt med vårdnadshavare ingår i ett bra mottagande. I vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever finns en sida vad man bör tänka på vid Samverkan med tolk . Låt barnen i lugn och ro lära känna er vuxna och de andra barnen i förskolan. Både vårdnadshavare och barn behöver få en inblick i förskolans verksamhet som kanske är helt okänd. 

Kommunikation
Det finns mycket att lära sig om flerspråkighet i förskolan. Forskning idag visar att både modersmålet och det nya språket behöver stötta varandra för att utvecklas. Här kan till exempel förskolan pedagoger lära sig några fraser på barnets modersmål. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan med fördel användas för att underlätta kommunikationen. Att alla barn på förskolan har tillgång till AKK hjälper de nyanlända att komma in i till exempel leken.

Webbresurser och litteraturSpråkutvecklande arbetssätt i förskolan (2017) Khousravi. Skolverket.

Litteratur som tar upp språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper.
Den inkluderande förskolan(2017) Håland AnvedenPublicerat fredag 29 april 2022