Hur kan man göra en distansutbildning mer levande och lättare att förstå än en traditionell video/distansutbildning med Powerpoint och en berättarröst?

Önskvärt är att materialet blir mer tillgängligt för fler?

Svar:

Lärande på distans gynnas om eleverna får möjlighet till interaktivitet, kommunikation och samarbete. Detta stärker också elevernas motivation, konstaterar Charlotta Hilli i en avhandling från 2016 , ”Virtuellt lärande på distans – en intervjustudie med finländska gymnasielever”. Du kan läsa mer om avhandlingen i en sammanfattning på Skolverkets webbplats där du också hittar en länk till avhandlingen. 

Virtuellt lärande på distans – en intervjustudie med finländska gymnasieelever, på Skolverkets webbplats


Digital teknik

För att eleven ska kunna vara aktiv och på olika sätt interagera med läraren och andra elever i mindre grupper, behöver tekniken ge den här möjligheten. Skolverket har på sin webbplats samlat informativa och inspirerande filmer. Här finns flera exempel på hur pedagoger skapar möjlighet till dialog med sina elever genom olika digitala verktyg.

Organisera och undervisa på distans, Skolverkets webbplats


Presentationsteknik

I din fråga lyfter du också problemet med en ensidig användning av Powerpoint och uppläsarröst i distansutbildningarna. Presentationen har ju i sig en viktig funktions för att ge visuellt stöd och skapa överblick vid en genomgång, men den behöver absolut anpassas utifrån situation och elevgruppens behov. Hur presentationsprogram som Powerpoint, Prezi eller liknande kan utformas för att skapa intresse hos åhörarna och stödja lärande finns en hel del utbildningar, litteratur och också föreläsningar på Youtube bland annat. 

Ett exempel är föreläsningen How to avoid death by powerpoint, av David Phillips.

Presentationsteknik, föreläsning av David Phillips, på Youtube

Publicerat fredag 8 maj 2020