Hur kan man anpassa verksamheten för elever i de högre åldrarna med NPF-svårigheter?

Hur kan man anpassa verksamheten för elever i de högre åldrarna med NPF-svårigheter?

Svar:

Det finns trots allt en hel del material riktat mot ungdomar och vuxna och här nedan kommer några förslag.

Stödmaterial från Attention
Attention är en intresseförening för vårdnadshavare och övriga intresserade inom NPF-området.

Självinstruerande studiepaket
Vi har tagit fram två studiepaket där målgrupperna finns med. Ett för förskola skola och ett för personal som möter vuxenstuderande. Båda paketen bygger på att kunskap utvecklas genom kollegialt lärande, men kan även  användas enskilt
Publikationer
Vi har också till vårt studiepaket tagit fram några publikationer. Även om de vänder sig till personal som möter vuxenstuderande så kan många av undervisningsstrategierna användas på högstadiet och gymnasiet.


Litteratur
Edfelt, D., Sjölund, A., Karlsson, A. & Lindgren, A. (2019). Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.
Publicerat onsdag 8 juni 2022