Hur kan man anpassa verksamheten för elever i de högre åldrarna med NPF-svårigheter?

När man läser i faktaböcker eller går på föreläsningar får man många bra tips kring hur man som lärare och elevassistent bör arbeta med elever med olika diagnoser. Jag tycker dock att många av tipsen och råden rör barn i yngre åldrar och sällan riktigt tar fasta i problematiken som finns när de kommer i tonåren med den problematik det i sig själv innebär, när de går i gymnasiet och närmar sig vuxen ålder och har en NPF-diagnos. Många av tipsen matchar liksom inte åldern. Kan ni tipsa mig om böcker, filmer och annat som ger oss lärare och EHT-personal mer konkreta råd hur man jobbar med NPF-elever i de högre stadierna, det vill säga högstadiet och gymnasiet?

Svar:

Det finns trots allt en hel del material riktat mot ungdomar och vuxna och här nedan kommer några förslag.

Riksförbundet Attentions skolprojekt
Attention som är en intresseförening för vårdnadshavare och övriga intresserade inom NPF-området har under tre år haft ett skolprojekt där man gjort en del material. I projektet har man även tagit fram filmer som kan vara till nytta för pedagoger som möter äldre elever.


Självinstruerande studiepaket
Vi har tagit fram två studiepaket där målgrupperna finns med. Ett för förskola skola och ett för personal som möter vuxenstuderande. Båda paketen bygger på att kunskap utvecklas genom kollegialt lärande, men kan även  användas enskilt

Publikationer
Vi har också till vårt studiepaket tagit fram några publikationer. Även om de vänder sig till personal som möter vuxenstuderande så kan många av undervisningsstrategierna användas på högstadiet och gymnasiet.


Litteratur
Edfelt, D., Sjölund, A., Karlsson, A. & Lindgren, A. (2019). Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.
Heléne Fägerblad har skrivit ett häfte där hon delar med sig av sin kunskap om hur man kan anpassa undervisningen för äldre elever:


Publicerat torsdag 1 oktober 2020