Hur kan jag motivera en elev att använda digitala verktyg?

Hur kan jag motivera en elev att använda digitala verktyg?

Svar:

Den kanske mest avgörande faktorn för fortsättningen är hur eleven upplever nyttan med att använda sina lärverktyg. Det måste löna sig att jobba! Det du själv föreslår, att skala av verktygen, är en viktig åtgärd. Kanske bara fokusera på ett verktyg och se till att inställningar och innehåll är anpassade till användarens behov. Man kanske inte ska ha hela läroboken utan bara en aktuell sida eller kapitel. På vår webbplats kan man läsa mera om inställningar i olika program.

Tillgängliga läromedel i olika digitala format finns i allt större utsträckning hos alla läromedelsförlag. Hitta Läromedel är en tjänst som SPSM tillhandahåller för att underlätta sökandet efter läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. En del anpassade läromedel finns att ladda ner från tjänsten Legimus. Fråga skolans eller kommunens bibliotek om detta. I många kommuner finns skoldatatek som kan bistå kring hanteringen av både alternativa verktyg och digitala läromedel.

Länk till vår webbplats för information om stöd med digitala verktyg

Hitta Läromedel på vår webbplats
 
Skoldatatekens webbplats
Publicerat tisdag 15 september 2020