Hur kan förskolan anpassa lek för barn med rörelsehinder?

Hur kan förskolan anpassa lek för barn med rörelsehinder?

Svar:

Den fysiska tillgängligheten är viktig för att barnet ska få en social och pedagogisk tillgänglighet. Huvudmannen har ansvar för att erbjuda pedagogiska hjälpmedel och en tillgänglig förskolemiljö. Kartlägg förskolans utemiljö och genomför anpassningar som ger barnet möjlighet att vara delaktig i aktiviteter med andra barn. Du kan hitta information om anpassade lekmaterial på Varsam.
Hags är ett företag som satsat på utrustning till lekplatser som fungerar för alla barn.
Läs mer på våra sidor om fysisk aktivitet och delaktighet.
 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018