Hur kan förskolan anpassa lek för barn med rörelsehinder?

Hur kan förskolan anpassa lek för barn med rörelsehinder?

Svar:

Den fysiska tillgängligheten är viktig för att barnet ska få en social och pedagogisk tillgänglighet. Huvudmannen har ansvar för att erbjuda pedagogiska hjälpmedel och en tillgänglig förskolemiljö. Förskolan ska erbjuda en miljö som är trygg, rolig och utvecklande för alla barn. Ta gärna del av vår information om lek i vårt stödmaterial förskola.

Kartlägg miljön och titta på delaktigheten
Kartlägg förskolans utemiljö och genomför anpassningar som ger barnet möjlighet att vara delaktig i aktiviteter med andra barn. Läs mer på våra sidor om fysisk aktivitet och delaktighet.Lekmaterial och utrustning
Du kan hitta information om anpassade lekmaterial på Varsam. Hags är ett företag som satsat på utrustning till lekplatser som fungerar för alla barn.Publicerat torsdag 24 mars 2022