Hur gör vi med SFI-elever som inte kan tillämpa grammatik?

Vi har två elever som studerar på kurs D på SFI. Vår fråga är vad man ska göra när man har elever som förstår grammatik och kan fylla i övningar men som inte kan få in den och använda det i egenproducerade texter. Vi upplever också att eleverna är ojämna i sin förståelse, ibland förstår de och ibland inte, trots att det är samma område som behandlas.

Svar:

Detta är inte ovanligt. I många språk undervisas grammatik separat från innehåll och man kanske även lär sig texter utantill mer än att läsa och bearbeta text. Det skulle kunna bero på detta.
Det du kan göra är att medvetet undervisa eleverna så att de kan sätta in det de har lärt sig i meningar och sammanhang. Detta måste helt enkelt övas mer än för andra elever, eftersom det är ett nytt sätt för dem att arbeta. Det är svårt att svara mer än så eftersom vi inte känner eleverna, men vi hoppas att svaret kan vara till lite hjälp.

Hitta material
Har du sett vår söktjänst Hitta läromedel? Där kan du gör sökningar av läromedel med hjälp av olika kriterier.
Det finns ett webbaserat läromedel Vocalex som många lärare använder.
Publicerat onsdag 1 september 2021