Hur gör vi med SFI-elever som inte kan tillämpa grammatik?

Vi har två elever som studerar på kurs D på SFI. Vår fråga är vad man ska göra när man har elever som förstår grammatik och kan fylla i övningar men som inte kan få in den och använda det i egenproducerade texter. Vi upplever också att eleverna är ojämna i sin förståelse, ibland förstår de och ibland inte, trots att det är samma område som behandlas.

Svar:

Detta är inte ovanligt. Det kan bero på att i många språk undervisas grammatik separat från innehåll. Det förekommer även att elever lär sig texter utantill mer än att läsa och bearbeta text.
Det du kan göra är att medvetet undervisa eleverna så att de kan sätta in det de har lärt sig i meningar och sammanhang. De måste helt enkelt öva detta mer än andra elever, eftersom det är ett nytt sätt för dem att arbeta.

Hitta material
Vi har en söktjänst där kan du hitta läromedel med hjälp av olika kriterier.

Vocalex är ett webbaserat läromedel som många lärare använder.
Publicerat måndag 2 maj 2022