Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Svar:

Det är viktigt att göra en grundlig kartläggning i samarbeta med modersmålslärare eller någon annan som kan elevens modersmål för att få en bild av svårigheterna.

Kontrastiv undervisning
Börja med kontrastiv undervisning utifrån det eleven har med sig i ryggsäcken. Med kontrastiv undervisning menas att göra en jämförelse mellan förstaspråk och inlärningsspråk. Om det finns svårigheter på det första språket, kan det gå att förutse svårigheter på det nya språket. Vid inlärning av det nya språket är det viktigt att man är grundlig och befäster de nya språkljuden.

Här nedan kommer några länkar till olika material och litteratur som ni kan titta på och ha användning av.

Se även vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Där finns en mängd information och uppgifter som ni kan använda er av för att utveckla ert arbete kring nyanlända med funktionsnedsättning.


Publicerat onsdag 1 september 2021