Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Svar:

En elev som är inskriven i särskola kan vara inkluderad i en grundskoleklass och följa grundsärskolans kursplan. På vilket sätt undervisningen ska anpassas måste utgå från elevens förutsättningar och behov. Rektor är ansvarig för att tillgodose att eleven får de stöd den har rätt till och att pedagogerna har den kompetens som behövs för att organisera, planera, anpassa och följa upp undervisningen samt också göra bedömningar utifrån grundsärskolans kursplan.
 
Skolverkets Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016