Hur bedömer man elev år 7 som är mottagen på grundsärskolan och går integrerat?

Hur ska vi bedöma en elev som är mottagen i grundsärskolan men går integrerat i grundskolan? Eleven har kunskaper i ett ämne för att kunna få betyg enligt grundskolans betyg. Hur gör man? Vi har också frågor om hur vi hittar lämpliga läromedel.

Svar:

När du bedömer en elev som är mottagen i särskolan och går integrerat kan du inte jämföra särskolans betyg med grundskolans. Antingen är kunskapskraven efter grundsärskolan eller grundskolan. Eleven kan få betyg från både grundskola i de ämnen han uppfyller kraven och särskolans kursplan i de andra.

Eleven kan följa olika kursplaner i olika ämnen
Det är viktigt att du lyfter frågan till rektor att eleven har förmåga, om detta visar sig i kompletteringen, att nå kunskapskraven för ett ämne enligt grundskolans kursplan. Frågan bör då ställas om eleven ska läsa en kombination av ämnen enligt grundsärskolans kursplan samt ämnen enligt grundskolans kursplaner. Det är rektor som fattar beslutet.


Läromedel
Dilemmat när eleven går inkluderad i klass är att undervisningen ofta inte är anpassade och då får man tänka hur man kan göra extra anpassningar specifikt till den här eleven i form av alternativa läromedel och redovisningsformer.

Lära Förlag har många anpassade läromedel för elever som behöver stöd i att bearbeta information, har kort koncentration eller behöver hjälp att behärska språket.

Askunge förlag satsar på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020