Hur ansvarar förskolan för talträning och dokumentation?

Hur ansvarar förskolan för talträning och dokumentation?

Svar:

Förskolan ska enligt förskolans läroplan ha ett språkutvecklande arbetssätt och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det.

När det gäller barn i förskolan som har en språkstörning vänder man sig till BVC för remiss till logoped. Det är alltså landstinget som ansvarar för eventuell talträning. Många gånger finns möjlighet till samarbete mellan förskola och logoped, där logopeden till exempel kan ge tips om övningar som kan utföras i grupp.

Många förskolor har även tillgång till talpedagog eller specialpedagog som träffar barn med språkstörning i den vardagliga verksamheten. I förskolans reviderade läroplan finns ett nytt avsnitt som handlar om uppföljning utvärdering och utveckling.

Skolverket har stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.


Det finns litteratur om dokumentation i förskolan bland annat hos Natur & Kultur och Gothia fortbildning.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 25 juni 2018