Hur anpassa bildämnet för en pojke med motoriska svårigheter?

Vi har en elev med stora handmotoriska svårigheter i årskurs fem. Han kan inte kontrollera styrka och rörelse i händerna så bra, och hittills har man blandat färg och målat. Vi vill ge honom övningar som gör att han inte misslyckas. Det behövs mer variation och vi undrar om ni har pedagogiska förslag.

Svar:

Som tur är finns många digitala möjligheter som ger utlopp för kreativitet.

Exempel på appar och tillbehör
Du kan söka på Skolappars webbplats. Det kan ju vara en stor glädje att ibland kunna åstadkomma en fin produkt, där motoriken inte är ett hinder. Ett exempel är Ritplattan.

Skolappar

För att rita på sin surfplatta kan eleven använda en så kallad Styluspenna.


Med de nya 3D skrivare som börjar komma på marknaden, utökas möjligheterna till kreativt arbete ytterligare. För skolbruk kan Makerboot Replicator+ och Ultimaker2 vara tänkbara alternativ.
3D skrivare på Creativetools webbplats
Publicerat fredag 6 oktober 2017 Granskat fredag 17 november 2017