Har man rätt till hörselslinga inom vuxenutbildning och SFi?

Har man rätt till hörselslinga inom vuxenutbildning och SFi?

Svar:

Som utbildningsansvarig behöver man skapa en tillgänglig lärmiljö för alla vuxenstuderande även elever med funktionsnedsättning. En person som har en hörselnedsättning behöver förutom en hörselslinga även tillgång till en god ljud- och ljusmiljö för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och  för att hörtekniken ska fungera optimalt.

Ta gärna stöd av den aktuella personens audionom eller den tekniska hörselvården, i den region som ni tillhör.
Det finns information att ta del av på sjukvårdsupplysningens webbplats kring hjälpmedel såsom hörapparater och slingor.
Man gör själv en sökning hos det aktuella regionen eller den kommun man tillhör.

Om hörhjälpmedel på sjukvårdsupplysningens webbplats
Publicerat fredag 19 november 2021