Har man rätt till hörselslinga inom vuxenutbildning och SFi?

Har man rätt till hörselslinga inom vuxenutbildning och SFi?

Svar:

Som utbildningsansvarig behöver man skapa en tillgänglig lärmiljö för alla vuxenstuderande även elever med funktionsnedsättning. En person som har behov av hörselslinga behöver detta för att kunna tillgodogöra sig undervisningen så optimalt som möjligt. Det kan se lite olika ut beroende på var i landet man bor men många regioner skriver ut hörselslinga även till vuxenutbildningen. Den aktuella personens audionom eller den tekniska hörselvården, i den region som ni tillhör, bör veta svaret på frågan. Det finns information att ta del av på sjukvårdsupplysningens webbplats kring hjälpmedel såsom hörapparater och slingor. Man gör själv en sökning hos det aktuella regionen eller den kommun man tillhör.

Om hörhjälpmedel på sjukvårdsupplysningens webbplats
Publicerat torsdag 1 oktober 2020