Går språkutvecklingen snabbare när man använder teckenkommunikation?

Går språkutvecklingen snabbare när man använder teckenkommunikation?

Svar:

Användning av TAKK, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, kan vara till hjälp för att barn med försenad tal- och språkutveckling ska komma igång med språket. Det kan också vara ett bra sätt att öka kommunikationen mellan den vuxne och det lilla barnet oavsett om det föreligger några svårigheter eller inte. Det tecknade ordet kan i vissa fall komma tidigare än det talade ordet då det kan vara lättare för barnet att producera tecknet rent motoriskt. För de flesta barn spelar det sannolikt mindre roll för språkutvecklingen om man använder tecken eller inte.

Använd handalfabetet
I vissa skolor används handalfabetet allmänt vid läsinlärning med gynnsamma resultat. På Nyhemsskolan i Halmstad används TAKK i undervisningen för alla elever.

Läs mer
I boken TAKK - Tecken som AKK, finns ett kapitel som handlar om forskning och utveckling inom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.  Foldern Arbeta med språkstörning i förskola och skola finns att ladda ner från spsm.se.
   
Litteratur:
Heister Trygg B, (2010). TAKK: tecken som AKK. Södra regionens kommunikationscenter (SÖK).
Det går även att söka på baby signing eller babytecken på internet hitta olika artiklar i ämnet.

Publicerat fredag 7 maj 2021