Går språkutvecklingen snabbare när man använder teckenkommunikation?

Går språkutvecklingen snabbare när man använder teckenkommunikation?

Svar:

På senare år har forskare intresserat sig för att använda Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK, med spädbarn och kunnat se att barnen börjar uttrycka sig tidigare med tecken än med tal. Det finns även en del studier gjorda där man använt tecken med förskolebarn, som inte är i behov av särskilt stöd.

Använd handalfabetet
I vissa skolor används handalfabetet allmänt vid läsinlärning med gynnsamma resultat. På Nyhemsskolan i Halmstad används TAKK i undervisningen för alla elever.

Läs mer
I boken TAKK - Tecken som AKK, finns ett kapitel som handlar om forskning och utveckling inom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.  Foldern Arbeta med språkstörning i förskola och skola finns att ladda ner från spsm.se.
   
Litteratur:
Heister Trygg B, (2010). TAKK: tecken som AKK. Södra regionens kommunikationscenter (SÖK).
Det går även att söka på baby signing eller babytecken på internet för att fram länkar till olika artiklar i ämnet.
Nyhemsskolans webbplats

Publicerat tisdag 20 oktober 2020