Finns det program i konsthistoria för en elev med grav dyslexi?

Finns det program i konsthistoria för en elev med grav dyslexi?

Svar:

På Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbplats hittar du en del material om konsthistoria när du söker i Legimus. Det går även att hitta filmer på You Tube om konsthistoria

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats 

You Tubes webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016