Finns det program i konsthistoria för en elev med grav dyslexi?

Finns det program i konsthistoria för en elev med grav dyslexi?

Svar:

På Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbplats hittar du en del material om konsthistoria när du söker i Legimus. Det går även att hitta filmer på You Tube om konsthistoria

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats 

You Tubes webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016
Tillbaka till toppen