Finns det nytt material kring synnedsättning och dess konsekvenser på grund av CVI?

Finns det nytt material kring ögonsjukdomar, synnedsättningar och dess konsekvenser? Jag hittade i webbshopen filmen "Ögat, seendet och synskador" som är från 2003. Jag är speciellt intresserat på CVI.

Svar:

Följande två informationsskrifter ger praktiska råd kring såväl fysisk som pedagogisk lärmiljö."Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre" från 2008, hittar du information kring konsekvenserna för ett barn eller en elev med CVI samt pedagogiska råd om hur vi kan anpassa lärmiljön. Synverksamheten i Västra Götalandsregionen (VG-region) har gett ut en publikation, "Kompensatoriska strategier vid hjärnsynskada", med praktiska tips som underlättar för barn och ungdomar med hjärnsynskada, CVI. Den kan letas upp via en sökmotor.


Övrig läsning och information
Ett examensarbete av Ingrid Nordberg, specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 2013, "Jag måste ju klara skolan",  handlar om ungdomar med CVI och hur de upplever sin skoltid.
Böcker, artiklar och avhandlingar:
Dennison, E. & Hall Lueck, A. (2006). (Reds). Summit on Cerebral/Cortical Visual Impairment. Educational, Family, and Medical Perspectives. New York: AFB Press.

Dutton, G. & Bax, M. (Reds). (2010). Visual impairment in children due to damage to the brain. London: Mac Keith Press.

Ek, U. (2000). Children with visual disorders: cognitive development, developmental disorders and consequences for treatment and counselling. Stockholms universitet.

Fellenius, K. (1999). Reading acquisition in pupils with visual impairments in mainstream education. Stockholm Institute of Education Press.

Jacobson, L. (1998). Visual dysfunction and ocular signs associated with periventricular leukomalacia in children born preterm. Stockholm.

Möller, M-L. (2008). Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Visuell perception - Tips på vad man kan göra i klassen. De blindas vänner.

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment. An approach to Assessment and Intervention. New York: American Foundation for the Blind.

Publicerat tisdag 20 april 2021