Finns det nytt material kring synnedsättning och dess konsekvenser på grund av CVI?

Finns det nytt material kring ögonsjukdomar, synnedsättningar och dess konsekvenser? Jag hittade i webbshopen filmen "Ögat, seendet och synskador" som är från 2003. Jag är speciellt intresserat på CVI.

Svar:

Följande två aktuella informationsskrifter ger praktiska råd kring såväl fysisk som pedagogisk lärmiljö. I en skrift från Folkhälsan i Finland, "Hur kan jag hjälpa mitt barn att se bättre" från 2008, hittar du information kring konsekvenserna för ett barn eller en elev med CVI samt pedagogiska råd om hur vi kan anpassa lärmiljön. Synverksamheten i Västra Götalandsregionen (VG-region) har gett ut en publikation, "Kompensatoriska strategier vid hjärnsynskada", med praktiska tips som underlättar för barn och ungdomar med hjärnsynskada, CVI. Den kan letas upp via en sökmotor.

Filmad föreläsning om CVI
På webbplatsen Habilitering och Hälsa, Stockholms Läns Landsting, finns en nyligen filmad föreläsning där Lena Jacobson, docent och ögonläkare föreläser om CVI

Övrig läsning och information
Ett examensarbete av Ingrid Nordberg, specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 2013, "Jag måste ju klara skolan",  handlar om ungdomar med CVI och hur de upplever sin skoltid.Publicerat onsdag 22 februari 2017