Finns det några särskilda test för språkförmågan hos blinda barn?

Finns det några särskilda test för språkförmågan hos blinda barn?

Svar:

Vad vi känner till finns inga särskilda test som utformats specifikt för att testa språkförmågan hos barn med blindhet, åtminstone inte i Sverige. För att testa språklig begåvning av barn med blindhet används samma testmetoder som för barn som använder synen. Då brukar endast de verbala deluppgifterna användas, medan bildbaserade uppgifter väljs bort.

Ibland kan bilden ersättas med ett verkligt föremål eller annat taktilt material, men det beror förstås på uppgiftens karaktär. För ett barn med blindhet som läser punktskrift kan läsförståelse eller liknande språkliga uppgifter prövas genom att uppgiften överförs från vanlig tryckt skrift till punktskrift.

För mer stöd vad gäller bedömning av förmågor hos barn och elever med blindhet kan du söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM.
Publicerat tisdag 25 maj 2021