Finns det några särskilda test för språkförmågan hos blinda barn?

Finns det några särskilda test för språkförmågan hos blinda barn?

Svar:

Vad vi känner till finns inga särskilda test som utformats specifikt för att testa språkförmågan hos barn med blindhet, åtminstone inte i Sverige. För att testa språklig begåvning av barn med blindhet används gängse psykologiska/neuropsykologiska testmetoder. Då brukar endast de verbala deluppgifterna användas, medan bildbaserade uppgifter väljs bort.

Ibland kan bilden ersättas med ett verkligt föremål eller annat taktilt material, men det beror förstås på uppgiftens karaktär. För ett barn med blindhet som läser punktskrift går förstås läsförståelse eller liknande språkliga uppgifter att prövas om uppgiften överförs från vanlig tryckt skrift till punktskrift.
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat fredag 27 april 2018