Finns det några program för att lära sig svenskt teckenspråk för en vuxen person med dövblindhet?

Det gäller en vuxen person med dövblindhet (synnedsättning och hörselnedsättning där hörselsinnet fungerar bäst). Jag undrar om det finns något program som personen kan använda för att lära sig svenskt teckenspråk? Programmet behöver vara tydligt och det måste vara med auditivt stöd.

Svar:

Stödet för att lära sig svenskt teckenspråk för personer med dövblindhet kan se olika ut beroende på var i Sverige man bor. Förutsättningarna i kvarvarande syn och hörselfunktion behöver även ses över. Vi föreslår svenskt teckenspråk i taktil form och det innebär att tecknen görs kännbara med och i händerna.

Det finns ett flertal applikationer för teckenspråksinlärning i App Store och på nätet som man kan söka och prova tillsammans. Under fliken Hitta läromedel på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida kan ni söka läromedel för teckenspråksinlärning. Exempelvis prova om läromedlet Mitt hem fungerar bra utifrån personens syn och hörselnedsättning.På Västanviks folkhögskola i Dalarna kan exempelvis personer med dövblindhet få tillägna sig svenskt teckenspråk. Där finns undervisning både i svenskt teckenspråk och teckenspråk i taktil (kännbar) form.

Läs mer

Vägledning för dövblindspecifikt stöd på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

 


Publicerat måndag 9 maj 2022