Finns det några appar som stödjer elever med lindrig utvecklingsstörning?

Det finns en uppsjö av appar med olika syften, och det kan vara svårt att hitta rätt bara genom att gå in och söka på App Store. Nedan kommer därför några tankar och råd kring hur ni kan gå tillväga.

Svar:

Att välja app
Den första viktiga frågan handlar om i vilket syfte ni tänker att appen ska användas. Handlar det om appar som ger träning på olika färdigheter och som kan komplettera eller ersätta pappersboken? Exempel på detta är appar som tränar tabeller eller bokstavsljud genom olika spelformer som memory och liknande.
Ska appen i huvudsak fungera som ett stödjande verktyg i elevens skolarbete, kan appar som innehåller talsyntes eller ger möjlighet att använda bildstöd vara användbara.
En annan fråga är om appen ska kunna ha individuella inställningar, exempelvis om det finns möjligheter att lägga in egna uppgifter, bilder och ljud i appen för att skräddarsy efter elevens nivå eller intressen. För att få stöd i hur ni ska reflektera över olika appars användningsområden och inställningsmöjligheter kan ni gå in på vår webbplats under rubriken Appar. Där hittar ni  Stöd vid val av appar, en lista på liknande frågor att ta ställning till när ni ska välja appar som passar för just er elevs behov.

Söka appar på olika webbplatser
Nästa steg kan vara gå in på någon webbplats med tips om appar, där man kan sortera och söka appar med olika funktioner och för olika åldrar och ämnen. Några exempel på sådana webbplatser är Pappas appar och Skolappar. Där hittar du också recensioner, beskrivningar av appen och oftast också en instruktionsfilm. Under Tips om appar på vår webbplats, hittar du fler exempel på samlingssidor för appar, men också boktips och tips på facebook- grupper som gruppen "Appar för särskola" som drivs av Särnet.Några förslag på appar
Här kommer några exempel på appar med olika syften. Du kan kan läsa mer om dem under någon av samlingssidorna för appar på webben. Två exempel på appar som fungerar som stöd och ger förstärkning vid skrivandet är Skolstil eller ALS Skrivbok. Eleven får här en viktig förstärkning i skrivandet genom att höra på bokstavsljudet och också få möjlighet att få hela ord och meningar upplästa.

En app som ger träning och stöder elevens fonologiska utveckling är Bornholmslek - språklekar á la Bornholmsmodellen. Du kan läsa mer om den under skolappar.nu. Ett exempel på en app i matematik som tränar de olika räknesätten är Fiete Math Climber som du kan läsa om på Pappas appar.
Publicerat torsdag 6 maj 2021