Finns det något test som ersätter ITPA?

Det ursprungliga ITPA-testet gav en bred bild av elevens styrkor och utvecklingsområden. Utbildning av det har slutat ges. ITPA 3 är mäter i större grad den språkliga delen. Finns det något test som kan liknas vid det ursprungliga ITPA-testet när det rör sig om alla delar som det innefattade och som får utföras av specialpedagog?

Svar:

 I nuläget känner vi inte till något test som kan liknas vid det ursprungliga ITPA-testet, där samtliga delar får utföras av specialpedagog. Forskning har visat att det fanns brister i de tekniska egenskaperna hos ITPA och då bestämde man sig för att utveckla en reviderad utgåva med fokus på språkliga färdigheter.
 

De två första utgåvorna av ITPA, testade en allmän kognitiv förmåga snarare än psykolingvistisk förmåga och borde kanske fått namnet Illinois Test of Cognitive Functioning. Testet innefattar inte språkkunskaper eller delar som pedagoger utreder utan snarare kognitiva delar som utreds av psykologer och då med andra testbatterier.  

 

Hogrefe har publicerat det som modern forskning och vetenskap har tagit fram.  ITPA-3 är därmed en svensk översättning av originaltestet, men som skiljer sig från den teoretiska modell som ITPA ursprungligen byggde på. I Sverige har ingen varken rätt eller möjlighet att hålla kvar den gamla modellen, utan måste följa utvecklingen och göra svenska versioner av det som lyfts fram i forskningen. ITPA fick mycket kritik för att det inte längre fungerade i sin helhet och när Hogrefe beslutade sig för att  revidera testet, så var det alltså en ny teoretisk modell som gällde.  

 

Eftersom det finns kurskrav för att få köpa in ITPA och många har nyligen  gått kurs, ville Hogrefe givetvis kunna fortsätta att erbjuda det gamla materialet till dessa kunder.  Att fortsätta utbilda i ett test som har blivit inaktuellt och ersatts av ett nytt är dock inte rätt. Det gamla materialet kommer därför att fasas ut.

 

 

Publicerat tisdag 29 oktober 2019