Finns det något sätt att mäta ordförståelse muntligt?

Har en elev med dyslexi - eleven har fått göra läsförståelsetest på samma sätt som sina klasskamrater, finns det något annat sätt att mäta ordförståelse muntligt i stället?

Svar:

Ordförståelsetest görs ofta genom att läraren läser upp ett ord och därefter ska eleverna på egen hand läsa och välja ett av fyra svarsalternativ. I och med att eleverna läser själva så blir testet i praktiken även ett test av avkodningsförmågan. Avkodning och ordförståelse är två skilda saker. Om man vill pröva elevens ordförståelse utan att blanda in avkodningen, läser man upp även svarsalternativen. 

På våra sidor om Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi finns en översikt över utredningsmaterial, i ett Excel-dokument. Där kan du göra sökningar för att hitta olika ordförståelseprov.

Publicerat fredag 19 november 2021