Finns det någon vägledning för hur man kan arbeta kring social inkludering för elever inom AST?

Finns det någon vägledning eller allmänna råd för hur man kan arbeta med social inkludering (särskilt på raster) på högstadiet när det gäller inom autismspektrumtillstånd?

Svar:

Det finns inga allmänna råd som specifikt handlar om social inkludering när det gäller elever inom autismspektrumtillstånd (AST). Din fråga berör dock ett område som många skolor ser som ett svårt men viktigt utvecklingsområde. Det finns därför också en del skrivet, rapporter och stödmaterial, som kan hjälpa er vidare i arbetet med att utveckla den sociala lärmiljön och öka delaktigheten för eleverna.

Skrifter och rapporter från vår webbplats
På vår webbplats finns en forskningsrapport av Ulla Alexandersson vid Göteborgs universitet, "Stödjande strukturer - en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism". Rapporten tar bland annat upp frågor om hur skolorna arbetat med kommunikation och delaktighet och vilka faktorer som stödjer ett gemenskapsorienterat synsätt i verksamheten.

I vår skrift "Delaktighet- ett arbetssätt i skolan", hittar du en modell som kan hjälpa skolor att få syn på faktorer i verksamheten som underlättar eller försvårar socialt samspel och delaktighet. I DATE lärmaterial  finns övningar som hjälper elever att utforska sin lärmiljö. Målet med materialet är att elever ska lära sig om tillgänglighet och att vara delaktiga i utformningen av lärmiljön.
Stödjande strukturer - en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism, i vår webbutik

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan, i vår webbutik

DATE lärmaterial, i vår webbutik

Material på intresseorganisationers webbplats
På riksförbundet Attentions webbplats finns filmer och skrifter som kan ge inspiration och stöd för arbetet. 
Riksförbundet Attentions startsida

Få skolan att funka för elever med NPF, producerat av Attention på Youtube

Stockholms läns landsting   
Stockholms läns landsting har en webbplats, Ung och Asperger, där material finns som stöd för ungdomar i att hitta strategier och förståelse för bland annat sociala situationer. 
Ung och Asperger, på Stockholms läns landstings webbplats

Publicerat måndag 7 december 2020