Finns det någon regel som ger ett barn som går i särskolan rätt till assistent?

Finns det någon regel som ger ett barn som går i särskolan rätt till assistent?

Svar:

Skolan har ett stort ansvar att ge en elev i behov av särskilt stöd det stöd den behöver, men det finns ingen regel som anger att stödet måste vara i form av en assistent. Skolan ska utreda elevens behov och utifrån resultatet sätta in lämpliga åtgärder.
Publicerat måndag 23 september 2019